لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

3.300.000 تومان

3.300.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.100.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 780.000 تومان

Bita 24

3.795.000 تومان

3.795.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.265.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 895.000 تومان

Parma 22Rsi

4.290.000 تومان

4.290.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.430.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.010.000 تومان

Parma 24Rsi

4.609.000 تومان

4.609.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.540.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.085.000 تومان

Pavia 24Rsi

4.888.000 تومان

4.888.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.630.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.135.000 تومان

Perla Pro 24Rsi

5.324.000 تومان

5.324.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.775.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.255.000 تومان

Perla Pro 28Rsi

6.412.000 تومان

6.412.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.100.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.500.000 تومان یا

4 قسط ماهیانه 1.150.000 تومان

Perla Pro 32Rsi

6.843.000 تومان

6.843.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.280.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.610.000 تومان


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

55.500 تومان

55.500 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Elena

56.600 تومان

56.600 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Vittoria

56.100 تومان

56.100 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B3115

793.000 تومان

به زودی

B3118

888.000 تومان

به زودی

B3215i

866.000 تومان

به زودی

B3218i

958.000 تومان

به زودی

B3315if

1.252.000 تومان

به زودی

B3318if

1.326.000 تومان

به زودی

BX61

763.000 تومان

به زودی

BX62i

839.000 تومان

به زودی

BX71

839.000 تومان

به زودی