لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

3.679.000 تومان

3.679.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Bita 24

3.905.000 تومان

3.905.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Parma 22Rsi

4.350.000 تومان

4.350.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Parma 24Rsi

4.665.000 تومان

4.665.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Pavia 24Rsi

4.888.000 تومان

4.888.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Perla Pro 24Rsi

5.292.000 تومان

5.292.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Perla Pro 28Rsi

6.412.000 تومان

6.412.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه

Perla Pro 32Rsi

6.953.000 تومان

6.953.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم +
3 قسط ماهیانه


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

65.200 تومان

65.200 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Elena

66.000 تومان

66.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Vittoria

66.900 تومان

66.900 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B3115

793.000 تومان

به زودی

B3118

888.000 تومان

به زودی

B3215i

866.000 تومان

به زودی

B3218i

958.000 تومان

به زودی

B3315if

1.252.000 تومان

به زودی

B3318if

1.326.000 تومان

به زودی

BX61

763.000 تومان

به زودی

BX62i

839.000 تومان

به زودی

BX71

839.000 تومان

به زودی