لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

3.300.000 تومان

3.300.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.100.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 780.000 تومان

Bita 24

3.795.000 تومان

3.795.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.265.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 895.000 تومان

Parma 22Rsi

4.290.000 تومان

4.290.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.430.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.010.000 تومان

Parma 24Rsi

4.609.000 تومان

4.609.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.540.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.085.000 تومان

Pavia 24Rsi

4.888.000 تومان

4.888.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.630.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.135.000 تومان

Perla Pro 24Rsi

5.324.000 تومان

5.324.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.775.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.255.000 تومان

Perla Pro 28Rsi

6.412.000 تومان

6.412.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.100.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.500.000 تومان

Perla Pro 32Rsi

6.843.000 تومان

6.843.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.280.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.610.000 تومان


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

70.400 تومان

70.400 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Elena

71.100 تومان

71.100 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک

رادیاتور Vittoria

71.800 تومان

71.800 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : یک سوم + 3 فقره چک


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B3115

873.000 تومان

به زودی

B3118

975.000 تومان

به زودی

B3215i

952.000 تومان

به زودی

B3218i

1.050.000 تومان

به زودی

B3315if

1.365.000 تومان

به زودی

B3318if

1.448.000 تومان

به زودی

BX61

840.000 تومان

به زودی

BX62i

923.000 تومان

به زودی

BX71

923.000 تومان

به زودی