لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

3.679.000 تومان

3.679.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Bita 24

3.785.000 تومان

3.785.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Parma 22Rsi

4.350.000 تومان

4.350.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Parma 24Rsi

4.665.000 تومان

4.665.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Pavia 24Rsi

4.888.000 تومان

4.888.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Perla Pro 24Rsi

5.292.000 تومان

5.292.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Perla Pro 28Rsi

6.412.000 تومان

6.412.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه

Perla Pro 32Rsi

6.953.000 تومان

6.953.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 % +
4 قسط ماهیانه


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

56.700 تومان

56.700 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 درصد + 4 فقره چک

رادیاتور Elena

58.200 تومان

58.200 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 درصد + 4 فقره چک

رادیاتور Vittoria

57.400 تومان

57.400 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 45 درصد + 4 فقره چک


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

660.000 تومان

به زودی

B3112

604.000 تومان

به زودی

BX114

685.000 تومان

به زودی

B3115

702.000 تومان

به زودی

B3215i

773.000 تومان

به زودی

B3118

786.000 تومان

به زودی

B3218i

855.000 تومان

به زودی

B3315if

990.000 تومان

به زودی

B3318if

1.054.000 تومان

به زودی