لیست قیمت محصولات بوتان

 

پکیج شوفاژ دیواری بوتان

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقسـاط

Bita 22

3.345.000 تومان

3.345.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.506.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 650.000 تومان

Bita 24

3.440.000 تومان

3.440.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.548.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 668.000 تومان

Parma 22Rsi

3.896.000 تومان

3.896.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.753.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 756.000 تومان

Parma 24Rsi

3.956.000 تومان

3.956.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.780.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 768.000 تومان

Pavia 24Rsi

4.436.000 تومان

4.436.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 1.996.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 862.000 تومان

Perla Pro 24Rsi

4.796.000 تومان

4.796.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.158.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 932.000 تومان

Perla Pro 28Rsi

5.035.000 تومان

5.035.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.265.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 978.000 تومان

Perla Pro 32Rsi

5.395.000 تومان

5.395.000 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 2.427.000 تومان +
3 قسط ماهیانه 1.048.000 تومان


رادیاتور

قیمت اصلی

قیمت نقدی

شرایط اقساط

رادیاتور Il Primo

47.300 تومان

47.300 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 40 درصد + 3 فقره چک

رادیاتور Elena

47.800 تومان

47.800 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 40 درصد + 3 فقره چک

رادیاتور Vittoria

48.500 تومان

48.500 تومان + هدیه ویژه

پیش پرداخت : 40 درصد + 3 فقره چک


آبگرمکن دیواری

قـیـمـت نـقـدی

اقسـاط

B4108

618.000 تومان

به زودی

B3112

604.000 تومان

به زودی

BX114

685.000 تومان

به زودی

B3115

626.000 تومان

به زودی

B3215i

703.000 تومان

به زودی

B3118

702.000 تومان

به زودی

B3218i

777.000 تومان

به زودی

B3315if

990.000 تومان

به زودی

B3318if

1.045.000 تومان

به زودی