استفاده از شیلنگ های استاندارد برای نصب

از چندی پیش "شیلنگ مسلح آب" از کارتن محصول پکیج شوفاژدیواری بوتان حذف و  به صورت مجزا جهت ارائه به مشتریان در اختیار نمایندگان محترم فروش قرار داده شده است.
با توجه به اینکه انواع مختلفی از شیلنگ های مسلح آب و با کیفیت های متفاوت در بازار موجود می باشد، نمونه هایی در بازار طی آزمایش هایی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این آزمایش ها بیانگر این است که شیلنگ های مسلح متفرقه موجود در بازار دارای کیفیت پایین بوده و استفاده از آن علاوه بر بروز اشکال در عملکرد محصول و امکان نشتی آب و آب گرفتگی محل نصب، به دلیل استفاده تیوب های غیربهداشتی در این نوع شیلنگ ها و پوشانده شدن تیوب آن توسط روکش استیل، تاثیر منفی در سلامت مصرف کنندگان نیز خواهد داشت.
در شکل زیر جنس شیلنگ مسلح تهیه شده غیر استاندارد و همچنین نمونه شیلنگ مسلح ارائه شده توسط بوتان از نظر تست عبور آب آشامیدنی از تیوب داخلی بررسی شده است.

 

شیلنگ مسلح پکیج

همانطور كه مشاهده می نمایید تغيير رنگ و کیفیت آب در انواع متفرقه بسيار محسوس مي باشد و نمونه تهيه شده از بازار (غیر استاندارد) از نظر استاندارد لوله های آب آشاميدنی (UNE53626/2) مورد تایيد نیست.
با توجه به اینکه سلامت خانواده ها از دید بوتان بسیار حائز اهمیت می باشد، از این رو توصیه می شود شما مشتریان گرامی جهت حفظ سلامت و جلوگيری از عواقب احتمالي، فقط از شيلنگ هاي ارائه شده توسط بوتان استفاده نمایید.