طرح تعویض آبگرمکن دیواری فرسوده و پکیج شوفاژی دیواری فرسوده

طرح تعویض :
به منظور کاهش مصرف سوخت و آسایش شما مشتریان گرامی پکیج و آبگرمکن های فرسوده شما را با پکیج یا آبگرمکن نو تعویض می نماییم.
شـرایـط طـرح :
این طرح فقط شامل آبگرمکن های دیواری و پکیج های دیواری مي باشد .
آبگرمکن های ایستاده و دیواری مخزنی مشمول طرح نمی باشند .
 آبگرمکن ها و پکیج های فرسوده بايد از نظر قطعات كامل باشند.
مدلهاي 8 و 10 ليتري سایر برندها شامل این طرح نمی شود .
 قیمت آبگرمکن های فرسوده جهت خرید از شما 120.000 تومان و پکیج های شوفاژ دیواری بین 200.000 تا 250.000 تومان می باشد.