طـرح تـعـویـض آبـگـرمـکـن هـای فـرسـوده

طـرح تـعـویـض آبـگـرمـکـن هـای فـرسـوده :
به منظور کاهش مصرف سوخت و آسایش شما مشتریان گرامی آبگرمکن های فرسوده شما را با آبگرمکن های نو تعویض می نماییم.
شـرایـط طـرح :
این طرح فقط شامل آبگرمکن های فوري - دیواری مي باشد .
آبگرمکن های ایستاده و دیواری مخزنی مشمول طرح نمی باشند .
 آبگرمکن های فرسوده بايد از نظر قطعات كامل باشند.
مدلهاي 8 و 10 ليتري سایر برندها شامل این طرح نمی شود .
 قیمت آبگرمکن های فرسوده جهت خرید از شما 57.000 تومان می باشد.