مدل : پکیج شوفاژ دیواری بی ان    -    BN 324i

 پکیج BN324i دو مبدله می باشد که دارای راندمان ، بیش از 86.5% می باشد.
 با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا 205 مترمربع می باشد.

 این مدل از شوفاژها دو مبدله هستند که دارای مبدل حرارتی دو منظوره ( جهت گرمایش و آب گرم مصرفی ) می باشند .

 پکیج‌ های شوفاژ دیواری BN 324i به مدت ۲۴ ماه از تاریخ راه‌اندازی ، مشمول ضمانت توسط شرکت بوتان هستند؛ همچنین تامین و عر