مدل : پکیج بیتا 22   -   Bita 22 Sealed

پکیج بیتا

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 22Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 13.918.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی


 مدل : پکیج بیتا 24   -   Bita 24 Sealed

پکیج بیتا24

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 14.440.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی


 مدل : پکیج پارما 24 دیجیتال   -   Parma 24 RSi Digital

پکیج پارما 24000 دیجیتال

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 18.630.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک


 مدل : پکیج پرلا پرو 24   -   Perla Pro 24 RSi

پکیج پرلا پرو بوتان

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 21.570.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب الکترونیکی پیشرفته


 مدل : پکیج بیتا 26   -   Bita 26 Sealed

پکیج بیتا 26000

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 26Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 15.000.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی


 مدل : پکیج پارما 26 دیجیتال   -   Parma 26 RSi Digital

پکیج پارما 26000 دیجیتال

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 26Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 19.346.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک


 مدل : پکیج پرلا پرو 28   -   Perla Pro 28 RSi

پکیج پرلا پرو 28000

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 22.780.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج پرلا پرو 32   -   Perla Pro 32 RSi

پکیج پرلا پرو 32

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 32Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 24.770.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 285 متر مربع


 مدل : پکیج بیتا 22   -   Bita 22 Open

قیمت پکیج بیتا

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 22Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 12.400.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی


 مدل : پکیج پارما 22   -   Parma 22 i

قیمت پکیج پارما بوتان

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 22Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک


 مدل : پکیج پارما 22   -   Parma 22 RSi

پکیج پارما

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 22Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک


 مدل : پکیج پارما 24   -   Parma 24 RSi

پکیج پارما 24000

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، صدای کم هنگام روشن شدن و کار کرد دستگاه ،
 مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک


 مدل : پکیج پاویا 24   -   Pavia 24 RSi

پکیج پاویا

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت : . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، سیستم عیب یاب الکترونیکی پیشرفته  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج پرلا پرو 24   -   Perla Pro 24 i

پکیج پرلا پرو بوتان 24000

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 9.660.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب الکترونیکی پیشرفته


 مدل : پکیج پرلا پرو 28   -   Perla Pro 28 i

پرلا 28000

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 35cm

 قیمت : 11.370.000 تومان + تخفیف ويژه

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب الکترونیکی پیشرفته


 مدل : پکیج ورونا 24   -   Verona 24 i

پکیج ورونا بوتان

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب الکترونیکی


 مدل : پکیج ورونا 24   -   Verona 24 RSi

پکیج 24000 ورونا

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به شیر سه طرفه خودکار Grundfos دانمارک  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب الکترونیکی


 مدل : پکیج سی وی   -   CV 424S

پکیج سی وی

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 22Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، سیستم عیب یاب الکترونیکی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 200 متر مربع


 مدل : پکیج کالدا ونزیا 24   -   Calda Venezia 24 KI

پکیج کالدا ونزیا

 سری : بدون فن   -   تک مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 کم مصرف ، راندمان حرارتی بالا ، مجهز به سیستم احتراق آهسته
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج کالدا ونزیا 24   -   Calda Venezia 24 KIS

پکیج کالدا ونزیا 24000

 سری : فن دار   -   تک مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 کم مصرف ، راندمان حرارتی بالا ، مجهز به سیستم احتراق آهسته
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج کالدا ونزیا 28   -   Calda Venezia 28 KI

قطعات پکیج کالدا ونزیا

 سری : بدون فن   -   تک مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 کم مصرف ، راندمان حرارتی بالا ، مجهز به سیستم احتراق آهسته
 قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج کالدا ونزیا 28   -   Calda Venezia 28 KIS

پکیج کالدا ونزیا 28000

 سری : فن دار   -   تک مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 کم مصرف ، راندمان حرارتی بالا ، مجهز به سیستم احتراق آهسته
 قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج بنسر پرو 28   -   Benessere Pro 28KI

پکیج بنسر پرو

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 ساخت و تولید در کشور ایتالیا ، قابلیت برنامه ریزی هفتگی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج بنسر پرو 30   -   Benessere Pro 30KIS

پکیج بنسر پرو 30000

 سری : فن دار  -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 30Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 ساخت و تولید در کشور ایتالیا ، قابلیت برنامه ریزی هفتگی  ،
 مجهز به نمایشگر دیجیتال ، قابل استفاده برای واحد های تا 260 متر مربع


 مدل : پکیج چگالشی   -   Optima Alta 35C

پکیج چگالشی

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 35Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 78cm   -   عرض : 50cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 راندمان بسیار بالا ، سیستم تخلیه آب چگالیده ، 
 بسیار قدرتمند ، قابل استفاده برای واحد های تا 300 متر مربع


 مدل : پکیج اپتیما 24   -   Optima 24 KI

پکیج اپتیما بوتان

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج اپتیما 24   -   Optima 24 KIS

پکیج اپتیما 24000

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج اپتیما 28   -   Optima 28 KI

پکیج اپتیما بوتان 28000

 سری : بدون فن  -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج اپتیما 28   -   Optima 28 KIS

پکیج اپتیما 28000

 سری : فن دار  -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج روما 24   -   Roma 24 KI

پکیج روما 24000

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 مجهز به معتبر ترین قطعات اروپایی ، کم مصرف ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج روما 24   -   Roma 24 KIS

پکیج روما 24

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 24Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 مجهز به معتبر ترین قطعات اروپایی ، کم مصرف ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 210 متر مربع


 مدل : پکیج روما 28   -   Roma 28 KIS

پکیج روما 28

 سری : فن دار   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 28Kw

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 مجهز به معتبر ترین قطعات اروپایی ، کم مصرف ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 250 متر مربع


 مدل : پکیج   BN 324 i

پکیج بی ان BN

 سری : بدون فن   -   دو مبدله

 ظرفیت حرارتی خروجی : 

 مدت گارانتی : 24 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات توسط بوتان

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 40cm   -   عمق : 34cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 مجهز به معتبر ترین قطعات اروپایی ، کم مصرف ،
 قابل استفاده برای واحد های تا 200 متر مربع