مدل : آبگرمکن دیواری B3115

آبگرمکن 3115 بوتان

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 6 الی 12  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 68cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 25cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته ،
 رده انرژی E،  قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر 


 مدل : آبگرمکن دیواری B3215i

آبگرمکن بدون شمعک بوتان

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.1 الی 12.1  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 68cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 25cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار ،
 رده انرژی D ،  قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری BX61

آبگرمکن جدید بوتان

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 5.5 الی 11  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 60cm   -   عرض : 31.5cm   -   عمق : 23cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب

 رده انرژی C ،  دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر ، دارای توربولاتور


 مدل : آبگرمکن دیواری BX62i

بهترین آبگرمکن بوتان

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 5.5 الی 11  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 60cm   -   عرض : 31.5cm   -   عمق : 23cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
 رده انرژی B ،  دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر ، دارای توربولاتور


 مدل : آبگرمکن دیواری BX71

قیمت آبگرمکن

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.5 الی 13  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 65cm   -   عرض : 36.5cm   -   عمق : 24.5cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب 
 رده انرژی C ،  دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر ، دارای توربولاتور


 مدل : آبگرمکن دیواری BX72i

جدید ترین آبگرمکن بوتان

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.5 الی 13  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 65cm   -   عرض : 36.5cm   -   عمق : 24.5cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
 رده انرژی B ،  دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر ، دارای توربولاتور


 مدل : آبگرمکن دیواری B3118

نمایندگی آبگرمکن بوتان

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.9 الی 13.9  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 26.5cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 کم فشار ، امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته ،
 رده انرژی E،  قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B3218i

شرکت بوتان آبگرمکن

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.9 الی 13.9  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 26.5cm

 قیمت : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 کم فشار ، قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر ،

 رده انرژی D ، دارای سیستم جرقه زن خودکار ، مناسب مناطق سردسیر


 مدل : آبگرمکن دیواری B3315if

آبگرمکن فن دار بوتان

 سری : آیونایز فن دار (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 6 الی 12  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 68cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 25cm

 قیمت + دودکش : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، مجهز به فن تخلیه آلاینده ها ،

 رده انرژی D ، قطر دودکش مورد نیاز 6 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B3318if

آبگرمکن فندار بوتان

 سری : آیونایز فن دار (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.9 الی 13.9  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 74cm   -   عرض : 45cm   -   عمق : 26.5cm

 قیمت + دودکش : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 کم فشار ، مجهز به فن تخلیه آلاینده ها ،

 رده انرژی D ، قطر دودکش مورد نیاز 6 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B5418rs

آبگرمکن بدون دودکش بوتان

 سری : محفظه احتراق بسته

 ظرفیت تامین آبگرم : 6.7 الی 15  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 65.4cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 24cm

 قیمت + دودکش : از طریق واتساپ استعلام گرفته شود.

 ویژگی ها :

 کم فشار ، مجهز به فن تخلیه آلاینده ها ، رده انرژی D ،

 امکان تامین هوای مورد نیاز از خارج محل نصب با کمک دودکش دوجداره


 مدل : آبگرمکن دیواری B3112

آبگرمکن گازی بوتان

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 5.2 الی 10.3  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 68cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 25cm

 قیمت :  . . . . . 

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته ،
 رده انرژی E،  قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B3212i

آبگرمکن دیواری

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 5.2 الی 10.3  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 68cm   -   عرض : 36cm   -   عمق : 25cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار ،
 رده انرژی D ،  قطر دودکش مورد نیاز 15 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B4108

کوچکترین آبگرمکن بوتان

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 3.5 الی 9  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 55cm   -   عرض : 26cm   -   عمق : 23cm

 قیمت :  . . . . . . 

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده‌آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب ،
 رده انرژی E،  قطر دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری B4208i

شرکت بوتان

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 3.5 الی 9  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 55cm   -   عرض : 26cm   -   عمق : 23cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده‌ آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب ،
 رده انرژی C ،  قطر دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر


 مدل : آبگرمکن دیواری BX114

آبگرمکن BX

 سری : شمعک دائم

 ظرفیت تامین آبگرم : 5 الی 12  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 60cm   -   عرض : 31.5cm   -   عمق : 23cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب ،
 رده انرژی E ،  دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر ، دارای توربولاتور


 مدل : آبگرمکن دیواری BX214i

نمایندگی بوتان

 سری : آیونایز (بدون شمعک)

 ظرفیت تامین آبگرم : 5 الی 12  ( لیتر بر دقیقه )

 مدت گارانتی : 36 ماه ضمانت و 10 سال تامین قطعات

 ارتفاع : 60cm   -   عرض : 31.5cm   -   عمق : 23cm

 قیمت :  . . . . .

 ویژگی ها :

 بسیار کم فشار ، ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب
 رده انرژی C ،  دودکش مورد نیاز 10 سانتی متر ، دارای توربولاتور